Đặc điểm sản phẩm

 • Đồng tiền bảo lãnh: VNĐ
 • Phương thức cấp bảo lãnh: bảo lãnh hạn mức, bảo lãnh từng lần.

Tiện ích đối với khách hàng

 • Giúp Doanh nghiệp thông quan hàng hóa nhanh chóng, ngay cả khi chưa có tiền nộp thuế với thủ tục đơn giản, nhanh chóng;
 • Giúp Doanh nghiệp giảm thiểu tối đa chi phí phát sinh ngoài ý muốn: Chi phí thuê kho bãi tại cảng, chi phí ứ đọng vốn do hàng hóa không được đưa vào sản xuất kinh doanh kịp thời…, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí .
 • Giúp Doanh nghiệp kiểm tra thông tin tờ khai nhanh chóng, chính xác.
 • Tỷ lệ ký quỹ thấp, có thể phát hành bảo lãnh không cần tài sản bảo đảm.
 • Doanh nghiệp được hưởng các chương trình ưu đãi của ABBANK: được miễn phí thực hiện các giao dịch nộp thuế xuất nhập khẩu online và tư vấn sử dụng các sản phẩm gia tăng khác như: Gói sản phẩm tài trợ thương mại, cho vay hỗ trợ xuất khẩu, các sản phẩm tiền gửi,…

Hồ sơ bảo lãnh

 • Giấy đề nghị bảo lãnh (theo mẫu của ABBANK);
 • Hồ sơ pháp lý; Hồ sơ tài chính; Hồ sơ bảo đảm;
 • Bộ Tờ khai hải quan, hợp đồng thương mại, BCT (nếu có).
 • Các hồ sơ khác có liên quan (nếu có).

Mẫu biểu dịch vụ bảo lãnh