Đặc điểm

  • Hàng hóa chấp nhận cầm cố:  Hạt nhựa chính phẩm, Sắt thép, Gỗ nguyên liệu, Gạo, Cà phê…
  • Loại tiền cho vay : VND, USD
  • Phương thức cho vay : Vay từng lần (vay món), vay theo HMTD

Hồ sơ vay vốn

  • Hợp đồng mua bán , L/C nhập khẩu

Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK