Cho vay DN nhỏ

Hiển thị dịch vụ
SME Top Up

SME Top Up

Cho vay không có tài sản bảo đảm dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ

  • Thủ tục, hồ sơ đơn giản, thời gian phê duyệt hồ sơ nhanh chóng
  • Mức cho vay cao - đến 100% nhu cầu vốn theo PAVV của Khách hàng
  • Lãi suất vay cạnh tranh, hấp dẫn
SME Auto

SME Auto

Tài trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ mua xe ô tô phục vụ kinh doanh, đi lại

  • Tài trợ lên đến 100% nhu cầu vốn và tối đa 95% giá trị xe mua
  • Thủ tục, hồ sơ đơn giản, thời gian phê duyệt hồ sơ nhanh chóng
  • Thời gian vay dài, tối đa lên đến 7 năm