Cho vay tín chấp

Hiển thị dịch vụ
SME Biz Loan

SME Biz Loan

Giải pháp cấp tín dụng để mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh dành riêng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ

  • Thủ tục, hồ sơ đơn giản, thời gian phê duyệt hồ sơ nhanh chóng
  • Thời hạn vay dài lên đến 10 năm
  • Hình thức cấp tín dụng đa dạng: cho vay, bảo lãnh, phát hành L/C, chiết khấu.
SME Open

SME Open

Cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ bảo đảm bằng tài sản

  • Thủ tục đơn giản, phê duyệt trong vòng 36 giờ làm việc
  • Tài trợ lên đến 100% nhu cầu Vốn lưu động & 70% nhu cầu đầu tư Tài sản cố định
  • Lãi suất cạnh tranh