Đối tượng

 • Tất cả doanh nghiệp có nhu cầu nộp thuế xuất nhập khẩu vào Ngân sách Nhà nước

Phạm vi áp dụng

 • Nộp thuế tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối internet

Phí dịch vụ

 • Áp dụng theo quy định ABBANK từng thời kỳ

Biểu mẫu

 • Mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế hải quan điện tử 24/7
 • Mẫu thay đổi thông tin/ngừng sử dụng dịch vụ nộp thuế hải quan điện tử 24/7:

  Thủ tục

 • Khách hàng chỉ đến đăng ký sử dụng dịch vụ tại các chi nhánh ABBANK 01 lần duy nhất:
  • Truy cập Cổng thông tin điện tử Hải quan tại địa chỉ kê khai thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế Hải quan điện tử 24/7 qua ABBANK.
  • Nộp phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế Hải quan điện tử 24/7 với ABBANK
  • Nhận thông báo kết quả đăng ký từ hệ thống của Hải quan qua thư điện tử
 • Thực hiện nộp thuế điện tử
  • Kiểm tra thông tin nộp tiền của tờ khai hải quan tại Cổng thông tin điện tử Hải quan
  • Thực hiện thanh toán thông qua tài khoản đăng ký ủy quyền trích nợ tại ABBANK
  • Ký số lên chứng từ giao dịch và gửi thông tin đến ABBANK
  • Nhận ngay xác nhận giao dịch nộp tiền từ ABBANK