Tính năng sản phẩm

Khách hàng chỉ cần cung cấp số danh bộ tiền nước. Mở tài khoản thanh toán tại ABBANK (nếu KH yêu cầu trích tiền từ tài khoản thanh toán)

Các nội dung khác

  • -Phí dịch vụ và hạn mức giao dịch/ngày: áp dụng theo quy định hiện hành của ABBANK

    Điều kiện đăng ký sử dụng dịch vụ

  • Khách hàng cá nhân có nhu cầu thanh toán tiền nước