Đối tượng

 • Tất cả các Khách hàng là tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ

Đặc điểm

 • Thực hiện nhanh chóng và chính xác do giao dịch được thực hiện bởi nhân viên nghiệp vụ của ngân hàng.
 • Giảm thiểu rủi ro cho khách hàng trong việc chuyển tiền mặt.
 • Phương thức giao dịch đơn giản, các dịch vụ gia tăng có mức phí cạnh tranh.
 • An toàn và bảo mật tối đa cho khách hàng.

Dịch vụ cộng thêm

 • KH có thể tham gia “Dịch vụ kết chuyển số dư tập trung” (đối với VND).
 • Nhận được báo có ngay khi tiền vào tài khoản thông qua Dịch vụ Online Banking, SMS Banking.

Phí dịch vụ

 • Phí cạnh tranh theo quy định tại biểu phí dịch vụ của ABBANK ban hành từng thời kỳ.

Hồ sơ đăng ký

 • Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với ABBANK.
 • Mở tài khoản tại ABBANK để thực hiện giao dịch, có thể mở riêng tài khoản chuyên chi.
 • KH có thể sử dụng dịch vụ hàng ngày, hàng tuần hoặc tùy theo nhu cầu thực tế của quý khách.