Dịch vụ quản lý tiền tệ SME

Hiển thị dịch vụ
Dịch vụ Quản lý tiền tệ SME ABBANK

Dịch vụ Quản lý tiền tệ SME ABBANK

Ngân hàng qua điện thoại - Phone Banking dành cho SME

  • Đảm bảo dịch vụ cung cấp 24/7.
  • Chủ động truy vấn thông tin tài khoản mọi lúc mọi nơi.
  • Cập nhật kịp thời các chương trình khuyến mại, tỷ giá, lãi suất khi có nhu cầu.
Kết chuyển số dư tập trung SME

Kết chuyển số dư tập trung SME

Giải pháp làm tăng hiệu quả sử dụng nguồn tiền cho SMEs

  • Hưởng lãi suất cao hơn trên tài khoản chính
  • Tự động hóa việc kết chuyển số dư từ hai hay nhiều tài khoản về một tài khoản tập trung
  • Giảm chi phí giao dịch, quản lý các tài khoản