Đặc điểm

  • Căn cứ vào hợp đồng đã ký kết, ABBANK sẽ quản lý đội ngũ thu ngân viên lưu động đến tận nhà khách hàng để thu tiền.
  • Dòng tiền sẽ được ghi có vào tài khoản của EVN tại ABBANK trong cùng ngày làm việc.

Hồ sơ đăng ký

  • Giấy đăng ký mở tài khoản tại ABBANK.
  • Hợp đồng sử dụng dịch vụ.
  • Các giấy tờ liên quan khác theo yêu cầu của ABBANK.

Phí dịch vụ

  • Theo quy định ABBANK từng thời kỳ