Liên Minh Công Nghệ Số là chương trình hợp tác theo mô hình đổi mới sáng tạo mở (Open Innovation) dành cho các đối tác SMEs trong lĩnh vực công nghệ hoặc ứng dụng công nghệ vào kinh doanh. Với sự hợp tác đa dạng của Liên Minh Công Nghệ Số, các đối tác sẽ được ưu tiên sử dụng gói sản phẩm hỗ trợ với chi phí hợp lý và chia sẻ tập người dùng tiềm năng.