Quản Lý Tiền Tệ

Hiển thị dịch vụ
Dịch vụ thu hộ tiền mặt tại địa điểm chỉ định

Dịch vụ thu hộ tiền mặt tại địa điểm chỉ định

Hình thức dịch vụ thu hoặc chi tiền mặt tại Doanh nghiệp hay địa điểm cụ thể do khách hàng chỉ định

  • Hạn chế rủi ro do vận chuyển tiền đi đường.
  • Mở rộng mạng lưới thu tiền thông qua mạng lưới của ngân hàng.
  • Quản lý khoản phải thu nhanh chóng và hiệu quả.
Dịch vụ kết chuyển số dư tập trung

Dịch vụ kết chuyển số dư tập trung

Giải pháp quản lý và sử dụng nguồn tiền hiệu quả

  • Tự động hóa việc kết chuyển số dư từ hai hay nhiều tài khoản về một tài khoản tập trung
  • Hưởng lãi suất cao hơn trên tài khoản chính và giảm chi phí giao dịch
  • Theo dõi thu, chi dễ dàng, tăng hiệu quả sử dụng nguồn tiền
Dịch vụ chi hộ lương/ hoa hồng đại lý/ ủy nhiệm chi

Dịch vụ chi hộ lương/ hoa hồng đại lý/ ủy nhiệm chi

Dịch vụ do ABBANK thực hiện việc chi lương / hoa hồng cho nhân viên hoặc đại lý của khách hàng.

  • Tiết kiệm chi phí quản lý tiền mặt, chi phí nhân công.
  • Dịch vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí