Đối tượng
  • Các Doanh nghiệp mở tài khoản thanh toán tại ABBANK có đăng ký sử dụng dịch vụ Phone Banking.
  • Các Doanh nghiệp tham gia tiền gửi tại ABBANK có đăng ký sử dụng dịch vụ Phone Banking.
Đăng ký sử dụng dịch vụ
  • Khi có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ Phone Banking khách hàng chỉ cần đến các địa điểm mạng lưới giao dịch của ABBANK để đăng ký sử dụng dịch vụ.
  • Sau khi đăng ký thành công KH sẽ tận hưởng được mọi tiện ích mà dịch vụ này mang lại.

Phí dịch vụ
  • Theo biểu phí hiện hành của ABBANK ban hành từng thời kỳ.