Đối tượng khách hàng:

Khách hàng doanh nghiệp nhập khẩu vừa và nhỏ có nhu cầu.

Loại tiền: USD hoặc ngoại tệ được NH tài trợ chấp nhận. Thời hạn vay: Thời hạn tài trợ tối đa 12 tháng. Phương thức vay: Vay theo hình thức UPAS LC. Phương thức trả nợ: Thanh toán UPAS LC bằng vốn tự có hoặc nguồn vốn hợp pháp, hợp lệ khác theo đúng thời điểm trả chậm của LC. Tài sản đảm bảo: Theo quy định của NHNN và ABBANK tại từng thời kỳ. Mức cho vay: Giá trị bộ chứng từ theo LCN của khách hàng.

Hồ sơ đăng ký:

Giấy đăng ký mở tài khoản tại ABBANK. Hợp đồng ngoại thương.
Yêu cầu phát hành UPAS LC. Các giấy tờ liên quan khác theo yêu cầu của ABBANK