Mức cho vay:
 • Tối đa 5 tỷ đồng.
Mục đích cho vay: 
 • Bổ sung vốn kinh doanh để mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh.
Mua sắm tài sản cố định.
 • Thời hạn và Phương thức vay:
Phương thức cho vay:
 • Từng lần/ Hạn mức. 
Thời hạn vay:
 • Theo chu kỳ sản xuất kinh doanh, tối đa 60 tháng đối với vay từng lần.
Loại tiền vay: VND.

Lãi suất vay:
 • Theo quy định của ABBANK ban hành từng thời kỳ.
Tài sản đảm bảo:
 •  STK/ HĐTG/ Số dư tài khoản.
 •  Bất động sản theo quy định của sản phẩm.
 •  Xe ô tô 16 chỗ trở xuống và xe bán tải.
Điều kiện sử dụng:
Doanh nghiệp SME (doanh thu năm liền kề ≤ 200 tỷ đồng), đặc biệt phù hợp với nhóm:
 • Doanh nghiệp mới thành lập từ 1 năm trở lên.
 • Doanh nghiệp đi lên từ hộ kinh doanh và thành lập ≥ 6 tháng.