Tài Khoản Doanh Nghiệp

Hiển thị dịch vụ
Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn

Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn

Là tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế tại ABBANK trong một thời hạn nhất định được quy định trước.

  • Giao dịch tại bất kỳ chi nhánh, điểm giao dịch nào của ABBANK.
  • Miễn phí mở tài khoản. Không quy định số dư tối thiểu đối với mỗi hợp đồng.
  • Có thể dùng làm tài khoản đảm bảo vay vốn, bão lãnh,…
Tài khoản ký quỹ dành cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành Quốc tế

Tài khoản ký quỹ dành cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành Quốc tế

Đây là tài khoản tiền gửi ký quỹ, giúp cho Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành được cấp phép hoạt động kinh doanh và đảm bảo trong việc hoạt động kinh doanh khi phát sinh rủi ro.

  • Hỗ trợ cấp Giấy chứng nhận kinh doanh lữ hành quốc tế.
  • Hỗ trợ Doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.
  • Thủ tục đơn giản nhanh chóng
Tài khoản tiền gửi thanh toán

Tài khoản tiền gửi thanh toán

Đây là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của Khách hàng tại ABBANK dùng để thực hiện các giao dịch, thanh toán qua hệ thống ngân hàng.

  • Giao dịch tại bất kỳ chi nhánh, điểm giao dịch nào của ABBANK.
  • Sử dụng tài khoản để thực hiện thanh toán qua ngân hàng.
  • Có thể thấu chi tài khoản.