Tính năng dịch vụ:
  • Khách hàng có thể sử dụng nguồn tiền từ tài khoản thanh toán với lãi suất không kỳ hạn.
Điều kiện sử dụng dịch vụ:
  • Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại các điểm giao dịch của ABBANK
Nội dung khác:
  •  Phí dịch vụ và hạn mức giao dịch/ngày: áp dụng theo quy định hiện hành của ABBANK