Tài Trợ Thương Mại DN

Hiển thị dịch vụ
Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng

Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng

ABBANK ứng trước tiền hàng xuất khẩu cho khách hàng trong thời gian chờ trả chậm/thanh toán từ đối tác nhập khẩu/ngân hàng nước ngoài giúp đáp ứng nhu cầu xoay vòng vốn lưu động cho khách hàng

 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
 • Giảm bớt rủi ro, giao dịch đơn giản
 • Lãi suất thấp, đáp ứng kịp thời
Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng

Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng

Hình thức tài trợ vốn lưu động cho các doanh nghiệp xuất khẩu để thực hiện các phương án sản xuất, xuất khẩu, với nguồn trả nợ chính cho khoản vay là nguồn thu từ hoạt động xuất khẩu của Doanh nghiệp

 • Lãi suất vay ưu đãi hơn so với các hình thức vay bổ sung vốn lưu động thông thường.
 • Có thể vay không có hoặc chỉ có TSĐB một phần khoản vay.
 • Yên tâm hơn khi giao dịch với đối tác nước ngoài
 • Doanh nghiệp xuất khẩu có hoạt động hiệu quả & tài chính lành mạnh dễ dàng tiếp cận vốn
Tài trợ VND theo lãi suất ngoại tệ

Tài trợ VND theo lãi suất ngoại tệ

Giảm chi phí tài chính cho sản xuất kinh doanh.

 • Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh;
 • Không thay đổi trong suốt thời gian vay, mức lãi suất ưu đãi hơn lãi suất VND thông thường.
 • Tùy theo sự biến động tỷ giá ngoại tệ và thời gian vay, vào ngày tất toán khoản vay,
 • Được trả nợ một phần hoặc toàn bộ khoản vay theo phương án lãi suất cho vay thả nổi