Tài khoản SME

Hiển thị dịch vụ
Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn - SMEs

Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn - SMEs

Giải pháp quản lý tiền gửi hiệu quả dành cho SMEs

  • Giao dịch tại bất kỳ chi nhánh, điểm giao dịch nào của ABBANK
  • Đa dạng mức lãi suất tùy theo nhu cầu khách hàng
  • Miễn phí mở tài khoản
Tài khoản ký quỹ dành cho SME kinh doanh lữ hành quốc tế

Tài khoản ký quỹ dành cho SME kinh doanh lữ hành quốc tế

Hình thức tiền gửi ký quỹ dành cho SMEs kinh doanh lữ hành quốc tế

  • Hỗ trợ cấp Giấy chứng nhận kinh doanh lữ hành quốc tế
  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian
  • Lãi suất cạnh tranh tùy vào mức ký quỹ