Tài trợ VND theo lãi suất ngoại tệ SMEs

Loại tiền: VND. Khách hàng có thể nhận nợ bằng VND với lãi suất tương đương vay Ngoại tệ (thấp hơn LS vay VND thông thường).
Thời hạn vay: Theo quy định của ABBANK.
Tài sản đảm bảo : Theo quy định hiện hành của NHNN và ABBANK.
Lãi suất: Theo quy định ABBANK từng thời kỳ.

Điều kiện đăng ký:

Các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu.

Hồ sơ đăng ký:
  • Giấy đăng ký mở tài khoản tại ABBANK (nếu cần).
  • Phụ lục hợp đồng tín dụng theo mẫu riêng của sản phẩm.
  • Giấy nhận nợ.
  • Giấy thông báo tỷ giá,
  • Đề nghị trích tiền ký quỹ và Thông báo lãi suất trong trường hợp cho vay theo lãi suất thả nổi.
  • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.