Đối tượng

  • Các doanh nghiệp có giấy đăng ký kinh doanh, có giấy phép thực hiện hoạt động xuất khẩu theo đúng ngành nghề hoạt động. 

Lãi suất

  • Theo quy định ABBANK từng thời kỳ

Hồ sơ đăng ký

  • Giấy đăng ký mở tài khoản tại ABBANK.
  • Giấy đề nghị chiết khấu BCT xuất khẩu (bản gốc);
  • Giấy yêu cầu thanh toán chứng từ xuất khẩu theo phương thức L/C (bản gốc);
  • Bộ chứng từ giao hàng theo L/C hoặc điện chấp nhận thanh toán của ngân hàng phát hành L/C;
  • Bản gốc L/C, thông báo L/C và các sửa đổi, thông báo sửa đổi (nếu có),
  • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.