Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng SMEs

Phương thức thanh toán: L/C, D/A, D/P, TT, CAD. Loại tiền: VND, USD.
Thời hạn vay: Hạn mức tối đa 12 tháng. Thời hạn Giấy nhận nợ phụ thuộc vào chu kỳ SXKD của KH tối đa không quá 06 tháng.
Phương thức vay : Vay theo hạn mức, vay theo món.
Phương thức trả nợ : Thu nợ ngay khi chiết khấu/ngay khi tiền thanh toán hàng xuất khẩu về tài khoản của khách hàng tại ABBANK.
Tài sản đảm bảo : Theo quy định hiện hành của NHNN và ABBANK.
Mức cho vay : Theo giá trị hợp đồng ngoại hoặc giá trị L/C (đối với phương thức L/C).
Được ABBANK hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan đến thanh toán quốc tế như: các điều khoản Hợp đồng ngoại thương, cách lập bộ chứng từ, các điều khoản trong L/C,…Yên tâm hơn khi giao dịch với đối tác nước ngoài và khi đòi tiền, giảm chi phí không đáng có khi bộ chứng từ bị bắt lỗi.

Điều kiện đăng ký:
Các doanh nghiệp có giấy đăng ký kinh doanh, có giấy phép thực hiện hoạt động xuất khẩu theo đúng ngành nghề hoạt động.

Hồ sơ đăng ký:
  • Giấy đăng ký mở tài khoản tại ABBANK.
  • Hợp đồng ngoại thương, L/C xuất khẩu bản chính (đối với phương thức L/C).
  • Các hợp đồng ngoại, L/C có giá trị lớn của khách hàng (đã hoặc đang thực hiện).
  • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.