Lãi suất

  • Theo quy định ABBANK từng thời kỳ

Đối tượng

  • Các doanh nghiệp có giấy đăng ký kinh doanh, có giấy phép thực hiện hoạt động xuất khẩu theo đúng ngành nghề hoạt động. 

Đặc điểm

  • Phương thức thanh toán: L/C, D/A, D/P, TT, CAD
  • Loại tiền                : VND, USD
  • Thời hạn vay         : Thời hạn Hạn mức tối đa 12 tháng. Thời hạn Giấy nhận nợ phụ thuộc vào chu kỳ SXKD của KH tối đa không quá 06 tháng.
  • Phương thức vay   : Vay theo hạn mức, vay theo món
  • Phương thức trả nợ           : Thu nợ ngay khi chiết khấu/ngay khi tiền thanh toán hàng xuất khẩu về tài khoản của khách hàng tại ABBANK.
  • Tài sản đảm bảo    : Theo quy định hiện hành của NHNN và ABBANK.
  • Mức cho vay           : Theo giá trị hợp đồng ngoại hoặc giá trị L/C (đối với phương thức L/C)