Thanh toán quốc tế SME

Hiển thị dịch vụ
Chiết khấu BCT xuất khẩu theo phương thức nhờ thu kèm chứng từ (D/P, D/A) SME

Chiết khấu BCT xuất khẩu theo phương thức nhờ thu kèm chứng từ (D/P, D/A) SME

Hình thức ứng trước tiền hàng xuất khẩu theo phương thức Nhờ thu kèm chứng từ cho khách hàng

  • Tỷ lệ cấp tín dụng trên TSBĐ cao, số tiền được ABBANK ứng trước cao
  • Giảm chi phí không đáng có khi BCT bị bắt lỗi
  • Xoay vòng vốn nhanh chóng và sử dụng vốn hiệu quả hơn
Chiết khấu BCT xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ (L/C) SME

Chiết khấu BCT xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ (L/C) SME

Hình thức ứng trước tiền hàng xuất khẩu cho khách hàng trong thời gian chờ thanh toán/trả chậm từ đối tác nhập khẩu

  • Không cần có TSBĐ cho khoản chiết khấu
  • Giảm chi phí không đáng có khi BCT bị bắt lỗi
  • Xoay vòng vốn nhanh chóng và sử dụng vốn hiệu quả hơn