Thanh Toán Quốc Tế

Hiển thị dịch vụ
Thanh toán nhờ thu chứng từ - Thông báo và TT nhờ thu hàng nhập khẩu

Thanh toán nhờ thu chứng từ - Thông báo và TT nhờ thu hàng nhập khẩu

Hình thức dịch vụ nhận, kiểm tra, thông báo chứng từ đến từ Ngân hàng nước ngoài cùng với các điều kiện đi kèm và thực hiện các lệnh thanh tóan theo chỉ dẫn của Ngân hàng nước ngoài.

  • Thủ tục đơn giản nhanh chóng.
  • Khách hàng có thể thực hiện giao dịch tại bất kì chi nhánh nào của ABBANK
  • Dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng tận tâm và chuyên nghiệp
Thanh toán séc nước ngoài

Thanh toán séc nước ngoài

Hình thức dịch vụ thanh toán cuối cùng cho séc do một ngân hàng ở nước ngoài ký phát.

  • Thủ tục đơn giản nhanh chóng
  • Khách hàng có thể thực hiện giao dịch tại bất kì chi nhánh nào của ABBANK
  • Dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng tận tâm và chuyên nghiệp
Thanh toán nhờ thu chứng từ - Nhận bộ chứng từ gửi đi TT theo nhờ thu hàng XK

Thanh toán nhờ thu chứng từ - Nhận bộ chứng từ gửi đi TT theo nhờ thu hàng XK

Hình thức dịch vụ lập và chuyển chứng từ đến ngân hàng người nhập khẩu và yêu cầu thanh toán theo phương thức trả ngay hoặc trả chậm.

  • Thủ tục đơn giản nhanh chóng.
  • Khách hàng có thể thực hiện giao dịch tại bất kì chi nhánh nào của ABBANK
  • Dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng tận tâm và chuyên nghiệp