Tính năng sản phẩm

Với Dịch vụ thanh toán tiền điện, KH có thể chủ động lựa chọn kênh thanh toán theo nhu cầu của mình như:
 • Kênh tại quầy: KH đến bất kỳ điểm giao dịch nào của ABBANK cung cấp mã điện lực EVN của đơn vị Điện lực có triển khai để thanh toán
 • Kênh Online Banking (E-Online): Truy cập Ngân hàng trực tuyến của ABBANK và sử dụng tính năng thanh toán tiền điện để giao dịch trực tuyến mọi lúc, mọi nơi cung cấp
 • Kênh ATM/POS: KH sử dụng thẻ tại ATM/POS do ABBANK cung cấp và thanh toán dịch vụ
 • Kênh tự động: KH đăng ký Dịch vụ thanh toán tiền điện tự động YOUautopay-E của ABBANK để được tự động thanh toán cước tiền nước hàng tháng và không cần lo lắng đến lịch thanh toán hàng tháng của mình
 • Kênh Mobile Banking: Sử dụng các dịch vụ Mobile Banking của ABBANK như: ABBANKmobile, ABBANK Mplus, ABBANK Bankplus để thanh toán trực tuyến tiền điện qua ứng dụng cài đặt trên điện thoại di động mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có sóng wifi/3G

Các nội dung khác

 • Phí dịch vụ và hạn mức giao dịch/ngày: áp dụng theo quy định hiện hành của ABBANK
 • Lưu ý: Đối với phí dịch vụ thanh toán ngoài tiền điện, hiện tại chỉ áp dụng cho các Công ty điện lực tại khu vực TP. Hồ Chí Minh

  Điều kiện đăng ký sử dụng dịch vụ

 • KH cung cấp mã điện lực EVN của các đơn vị Điện Lực có liên kết với ABBANK
 • Mở tài khoản thanh toán tại ABBANK (nếu KH sử dụng kênh thanh toán tự động hoặc trực tuyến)