Chiết khấu BCT xuất khẩu theo phương thức nhờ thu kèm chứng từ (D/P, D/A) SME

Loại tiền: VND hoặc ngoại tệ ghi trên BCT theo quy định về quản lý ngoại hối của NHNN.
Thời hạn chiết khấu:
  • Theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.
Tỷ lệ chiết khấu:
  • Theo giá trị khoản phải thu.
Lãi suất:
  • Theo quy định ABBANK từng thời kỳ.
ĐIều kiện đăng ký:
Các doanh nghiệp có giấy đăng ký kinh doanh, có giấy phép thực hiện hoạt động xuất khẩu theo đúng ngành nghề hoạt động.

Hồ sơ đăng ký:
  • Giấy đăng ký mở tài khoản tại ABBANK.
  • Đề nghị chiết khấu (bản gốc).
  • Giấy yêu cầu thanh toán chứng từ xuất khẩu theo phương thức nhờ thu (bản gốc).
  • Hợp đồng ngoại thương hoặc các văn bản tương đương.
  • Hối phiếu đòi nợ (nếu có) và BCT giao hàng theo hợp đồng ngoại thương.
  • Điện chấp nhận thanh toán từ ngân hàng thu hộ/ngân hàng thanh toán (nếu có). Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.