Tín Dụng Doanh Nghiệp

Hiển thị dịch vụ
Thanh toán tiền điện doanh nghiệp

Thanh toán tiền điện doanh nghiệp

Nhằm đem lại sự thuận tiện cho khách hàng, chủ động trong việc thanh toán các hóa đơn tiền điện hàng tháng của doanh nghiệp;

 • Đáp ứng nhanh nhu cầu vốn thanh toán chi phí tiền điện phát sinh hàng tháng của doanh nghiệp.
 • Tài trợ tín chấp trên cơ sở thế chấp song phương hàng tồn kho và khoản phải thu hay bảo lãnh
 • Thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng.
Cho vay mua xe ô tô doanh nghiệp

Cho vay mua xe ô tô doanh nghiệp

Đáp ứng nhu cầu mua xe phục vụ hoạt động đi lại của chính doanh nghiệp.

 • Được bảo hiểm khoản vay khi tham gia vay mua xe tại ABBANK.
 • Thủ tục vay đơn giản, xác nhận đồng ý cho vay nhanh chóng.
 • Phương thức trả nợ đa dạng và tiện lợi.
Cho vay thấu chi doanh nghiệp

Cho vay thấu chi doanh nghiệp

Hỗ trợ khách hàng chi vượt số dư có trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng.

 • Thủ tục rút vốn đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện như giao dịch TGTT
 • Thủ tục rút vốn đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện như giao dịch TGTT.
 • KH có thể rút vốn vay tại bất kỳ CN/PGD thuộc hệ thống ABBANK
 • Lãi suất cạnh tranh.
Cho vay cầm cố hàng hóa

Cho vay cầm cố hàng hóa

Đáp ứng nhu cầu mua trong nước hoặc nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp, đảm bảo bằng cầm cố chính lô được tài trợ vốn

 • Đáp ứng linh hoạt nhu cầu vốn đối với những khách hàng không đủ tài sản đảm bảo cho khoản vay
 • Tài trợ tiền hàng nhập khẩu đảm bảo bằng chính lô hàng nhập theo phương thức L/C.
 • Tỷ lệ tài trợ trên TSBĐ cao, đặc biệt đối với những loại hàng có tính thanh khoản tốt.