Cho vay mua xe ô tô doanh nghiệp:

Tiện ích sản phẩm
 • Hỗ trợ cho vay linh hoạt theo tài sản đảm bảo.
 • Phương thức trả nợ đa dạng và tiện lợi.
 • Tài sản thế chấp đa dạng.
Thời hạn - Phương thức vay
 • Thời hạn vay: linh hoạt, đáp ứng khả năng trả nợ của khách hàng tối đa lên đến 60 tháng.
 •  Phương thức cho vay: cho vay từng lần.
 • Phương thức trả nợ: vốn gốc và lãi vay trả hàng tháng. Mức vay - Phí - Lãi suất
 • Phù hợp với nhu cầu vay vốn và khả năng trả nợ của Doanh nghiệp tỷ lệ cho vay lên đến 95% giá trị xe.
 • Lãi suất cho vay cạnh tranh và ưu đãi.
 • Phí theo quy định hiện hành của ABBANK.
Tài sản đảm bảo
 • Tài sản đảm bảo là chính chiếc xe dự định mua.
 • Tài sản đảm bảo là Bất động sản.
Đối tượng:
 • Các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động kinh doanh hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam có nhu cầu mua xe phục vụ cho mục đích đi lại, sản xuất kinh doanh.


Hồ sơ vay vốn

 • Giấy đề nghị vay vốn
 • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn (Hợp đồng mua xe ô tô phù hợp với mục đích vay vốn, Hồ sơ chiếc xe định mua, bản chính Chứng từ nộp tiền,…).
 • Hồ sơ đảm bảo tiền vay.
 • Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.
 • Hồ sơ tài chính.