Wee@ABBANK là ứng dụng tài chính đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để xác nhận giao dịch được phát triển bởi ngân hàng ABBANK và đối tác chiến lược Wee Digital. Chuẩn bị để chào tạm biệt ví tiền và thẻ ngân hàng, QR code – Bạn chỉ cần khuôn mặt để giao dịch, thanh toán với Wee@ABBANK. Công nghệ này sẽ mở ra định nghĩa giao dịch thông minh trong thời đại số.