Lịch sử phát triển

 • Ngày 13/05/2018, ABBANK tròn 25 năm thành lập.

  • Giữa tháng 8/2018, ABBANK được hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s nâng xếp hạng đối tác với Tiền gửi ngoại tệ từ B2 lên B1 và đánh giá Triển vọng cho tiền gửi nội tệ và phát hành tiền tệ nội địa và ngoại tệ từ Tích cực (B2) sang Ổn định (B1).
  • Giải thưởng Ngân hàng Phát triển bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2018 (năm thứ ba liên tiếp) và Ngân hàng có Dịch vụ Chăm sóc khách hàng tốt nhất Việt Nam 2018 do Global Banking and Finance Review bình chọn…
  • Giải thưởng The Best SME Product Việt Nam 2018 (năm thứ hai liên tiếp) do tạp chí Anh Quốc International Finance trao tặng.
  • Cuối tháng 5/2018, ABBANK triển khai dịch vụ Nộp thuế hải quan điện tử 24/7 và chính thức trở thành 1 trong 15 ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai dịch vụ này.
 • Ngân hàng Phát triển Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam 2 năm liên tiếp 2016-2017

  • Ngày 20/6/2017, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được Tạp chí Tài chính và Ngân hàng toàn cầu (Global Banking and Finance Review) tại Anh Quốc bình chọn là Ngân hàng Phát triển bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2017. Đây là năm thứ 2 liên tiếp ABBANK đạt giải thưởng uy tín này.
  • Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) vinh dự nhận giải thưởng The Best SME Product Việt Nam 2017 do tạp chí Anh Quốc International Finance trao tặng
 • Ngân hàng Phát triển Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam 2 năm liên tiếp 2016-2017

  • Ngày 20/6/2017, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được Tạp chí Tài chính và Ngân hàng toàn cầu (Global Banking and Finance Review) tại Anh Quốc bình chọn là Ngân hàng Phát triển bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2017. Đây là năm thứ 2 liên tiếp ABBANK đạt giải thưởng uy tín này.
  • Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) vinh dự nhận giải thưởng The Best SME Product Việt Nam 2017 do tạp chí Anh Quốc International Finance trao tặng
 • Ngân hàng Phát triển Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam 2 năm liên tiếp 2016-2017

  • Ngày 20/6/2017, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được Tạp chí Tài chính và Ngân hàng toàn cầu (Global Banking and Finance Review) tại Anh Quốc bình chọn là Ngân hàng Phát triển bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2017. Đây là năm thứ 2 liên tiếp ABBANK đạt giải thưởng uy tín này.
  • Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) vinh dự nhận giải thưởng The Best SME Product Việt Nam 2017 do tạp chí Anh Quốc International Finance trao tặng