Tầm nhìn

Tầm nhìn

Trở thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần hàng đầu tại Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực bán lẻ.

Sứ mệnh

Cung cấp các giải pháp tài chính thân thiện, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu khách hàng

Tôn chỉ hoạt động

 • Phục vụ khách hàng với sản phẩm, dịch vụ an toàn, hiệu quả và linh hoạt
 • Tăng trưởng lợi ích cho cổ đông
 • Hướng đến sự phát triển toàn diện, bền vững của ngân hàng
 • Đầu tư vào yếu tố con người làm nền tảng cho sự phát triển lâu dài

Giá trị cốt lõi

05 giá trị cốt lõi của ABBANK trong hoạt động kinh doanh:

Hướng đến kết quả

 • Nỗ lực, cống hiến hết sức mình cho mục tiêu đề ra
 • Đưa ra giải pháp trong mọi tình huống với thời gian nhanh nhất, chi phí thấp nhất và hiệu quả cao nhất.

Thân thiện - Đồng cảm

 • Luôn giao tiếp chân thành
 • Chủ động, cởi mở với người khác
 • Tin tưởng và tôn trọng người trong và ngoài ABBANK

Trách nhiệm

Hiểu rõ và duy trì tinh thần trách nhiệm không chỉ ở bản thân và cho cả người khác để đạt được các kết quả nhất quán với định hướng của tổ chức

Sáng tạo có giá trị gia tăng

 • Luôn làm mới các giải pháp từ việc kết hợp giữa giá trị hiện có và ý tưởng mới
 • Tiếp cận vấn đề theo hướng độc đáo
 • Tạo ra sự khác biệt để gia tăng lợi ích cho cổ đông, khách hàng của ABBANK

Tinh thần phục vụ

 • Xác định và biến khách hàng mục tiêu thành khách hàng thân thiết
 • Luôn hướng tới sự hợp tác lâu dài thông qua việc chia sẻ và cung cấp giải pháp có lợi cho đôi bên
 • Luôn phục vụ khách hàng với tinh thần phục vụ cao nhất