Thẻ Tín dụng quốc tế

Hiển Thị Sản Phẩm
So sánh thẻ (0/3)
VISA Contactless Credit - Platinum THẺ DU LỊCH TỐT NHẤT

VISA Contactless Credit - Platinum

HẠN MỨC TÍN DỤNG LÊN ĐẾN 100.000.000VNĐ

 • Được miễn lãi tối đa 45 ngày
 • Rút tiền mặt tại hơn 1 triệu ATM có biểu tượng VISA/PLUS trên toàn thế giới
 • Sử dụng các dịch vụ tiện ích
Xem chi tiết
VISA Contactless Credit - Gold

VISA Contactless Credit - Gold

HẠN MỨC TÍN DỤNG LÊN ĐẾN 70.000.000VNĐ

 • Được miễn lãi tối đa 45 ngày
 • Rút tiền mặt tại hơn 1 triệu ATM có biểu tượng VISA/PLUS trên toàn thế giới
 • Sử dụng các dịch vụ tiện ích
Xem chi tiết
Visa Contactless Couple

Visa Contactless Couple

HẠN MỨC CHI TIÊU LÊN ĐẾN 30.000.000VNĐ

 • Được miễn lãi tối đa 45 ngày
 • Rút tiền mặt tại hơn 1 triệu ATM có biểu tượng VISA/PLUS trên toàn thế giới
 • Sử dụng các dịch vụ tiện ích
Xem chi tiết
Visa Contactless Debit

Visa Contactless Debit

HẠN MỨC TÍN DỤNG LÊN ĐẾN 100.000.000VNĐ

 • Được miễn lãi tối đa 45 ngày
 • Rút tiền mặt tại hơn 1 triệu ATM có biểu tượng VISA/PLUS trên toàn thế giới
 • Sử dụng các dịch vụ tiện ích
Xem chi tiết
VISA Contactless Credit

VISA Contactless Credit

HẠN MỨC CHI TIÊU LÊN ĐẾN 30.000.000VNĐ

 • Được miễn lãi tối đa 45 ngày
 • Rút tiền mặt tại hơn 1 triệu ATM có biểu tượng VISA/PLUS trên toàn thế giới
 • Sử dụng các dịch vụ tiện ích
Xem chi tiết
Visa Contactless Debit Gold

Visa Contactless Debit Gold

HẠN MỨC TÍN DỤNG LÊN ĐẾN 100.000.000VNĐ

 • Được miễn lãi tối đa 45 ngày
 • Rút tiền mặt tại hơn 1 triệu ATM có biểu tượng VISA/PLUS trên toàn thế giới
 • Sử dụng các dịch vụ tiện ích
Xem chi tiết