Loại tiền gửi: VND, USD

  • Số tiền tối thiểu: 200.000 VND hoặc 10 USD/ mỗi kỳ.

Kỳ hạn:

  • Từ 6 tháng đến 20 năm.

Định kỳ nộp tiền:

  • Hàng 1,2,3,6,9 tháng

Lãi suất:

  • Thả nổi theo từng kỳ

Hình thức lĩnh lãi: cuối kỳ

Phương thức nộp tiền định kỳ:

  • Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tại quầy giao dịch ABBANK.

Đăng ký trích thu tự động.

  • Chuyển khoản qua kênh Online banking của ABBANK.
  • Chuyển khoản tại máy ATM của ABBANK.

Quy định rút vốn trước hạn: Biểu lãi suất tiết kiệm (chèn file)
Quy định tiền gửi tiết kiệm tại ABBANK (Chèn file)