• Đối tượng tham gia: cá nhân từ 50 tuổi trở lên
 • Loại tiền gửi: VND, USD
 • Kỳ hạn: 6 tháng - 60 tháng
 • Số tiền gửi tối thiểu: 10.000.000 đồng hoặc 500 USD
 • Hình thức lĩnh lãi: lĩnh lãi trước, lĩnh lãi hàng tháng, lĩnh lãi hàng quý, lĩnh lãi cuối kỳ.
 • Khách hàng tham gia sản phẩm này sẽ không được hưởng thêm bất kỳ ưu đãi nào (nếu có).

Tiện ích sản phẩm

 • Được cộng thêm lãi suất ưu đãi hấp dẫn.
 • Được chọn kỳ lĩnh lãi phù hợp.
 • Được ủy quyền cho người khác giao dịch.
 • Đảm bảo vay vốn hoặc bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại ABBANK.
 • Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho quý khách hàng hoặc thân nhân đi học tập, du lịch ở nước ngoài.
 • Kiểm tra thông tin qua các dịch vụ hỗ trợ Internet Banking.
 • Tiền gửi được bảo hiểm bởi Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.