ABBANK tổ chức thành công Đại hội Cổ đông 2017

ABBANK tổ chức thành công Đại hội Cổ đông 2017

Ngày 27/04, tại TPHCM, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2017.  Đại hội đã thông qua việc chi trả cổ tức 3,8 % bằng tiền mặt.

(Đại diện Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành ABBANK)

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của ABBANK cũng thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản: Tổng tài sản đạt 80.600 tỷ đồng (tăng 8% so với thực hiện 2016); Tổng huy động khách hàng (thị trường 1) đạt 64.669 tỷ đồng (tăng 24% so với thực hiện 2016) ; Tổng cho vay khách hàng (thị trường 1) đạt 51.262 tỷ đồng (tăng 28% so với thực hiện 2016); Lợi nhuận trước thuế đạt 450 tỷ đồng.(tăng 56% so với thực hiện 2016; Tỷ lệ nợ xấu 2017 kiểm soát giảm xuống mức 1,68%. ABBANK dự kiến chi trả cổ tức 3,8 % bằng tiền mặt sau khi được NHNNVN chấp thuận.

(Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nhiều chỉ tiêu)

Với định hướng phát triển trở thành một trong những NHTMCP hàng đầu tại Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực bán lẻ,năm 2017, ABBANK sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi theo định hướng bán lẻ với phương châm phát triển bền vững, tiếp tục phát huy các thế mạnh với mục tiêu gia tăng tỷ trọng thu dịch vụ; hoàn thành kế hoạch tài chính với lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch, tiếp tục duy trì định mức tín nhiệm cao của Moody’s; chuyển đổi báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế IFRS; Đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và giao dịch trên hệ thống Upcom.

ABBANK sẽ thực hiện những quyết sách mang tính chiến lược, với trọng tâm vào việc củng cố hệ thống, phát triển nguồn nhân lực, quản trị tín dụng, quản lý rủi ro, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và minh bạch. Trên cơ sở đó, toàn hàng sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực vào ba mặt là (1) Khách hàng bao gồm: Khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, khách hàng SMEs, liên ngân hàng và phát triển mạng lưới & thương hiệu; (2) Vận hành – tổ chức gồm: quản lý tín dụng, công  tác xử lý nợ, quản lý rủi ro, quản lý vận hành, quản lý chất lượng và quản lý công nghệ thông tin, hoạt động Kiểm toán nội bộ và pháp chế, tuân thủ; (3) Học tập và phát triển nguồn nhân lực.

Hội đồng Quản trị ABBANK khẳng định, mục tiêu chính của ngân hàng trong năm 2017 là nâng cao năng lực quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo kinh doanh hiệu quả - an toàn; Cam kết tuân thủ các quy định chung của Ngân hàng Nhà nước và áp dụng các thông lệ quốc tế.

Phát biểu tại Đại hội, Ông Nguyễn Văn Dũng – Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà Nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “NHNN đánh giá cao kết quả hoạt động kinh doanh của ABBANK trong năm qua và ghi nhận sự nỗ lực trong việc khắc phục những tồn tại trước đây về mặt quản lý và kiểm soát nợ xấu.  Bên cạnh đó, NHNN ghi nhận những nỗ lực của ABBANK trong việc kiểm soát các chỉ tiêu hoạt động tăng trưởng theo chiều hướng tích cực, phù hợp với quy mô của ngân hàng. Ngoài ra, việc duy trì các hệ số an toàn đáp ứng theo yêu cầu, ổn định, đảm bảo tính thanh khoản cũng là một nét nổi bật của ABBANK. Năm 2017, nằm trong định hướng chung của NHNN, các ngân hàng nói chung và ABBANK nói riêng cần xử lý quyết liệt tái cơ cấu và xử lý nợ xấu, nâng cao năng lực quản lý rủi ro, góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.”