Thông báo nghỉ giao dịch sáng thứ bảy (Ngày 08/9/2018) - ABBANK Đồng Tháp

Thông báo nghỉ giao dịch sáng thứ bảy (Ngày 08/9/2018) - ABBANK Đồng Tháp

Cụm ABBANK Đồng Tháp trân trọng thông báo đến anh/chị về việc nghỉ giao dịch để tổ chức chương trình Teambuilding cho CBNV với chi tiết như sau:

  • Thời gian nghỉ giao dịch: Sáng thứ bảy (Ngày 08/9/2018).
  • Thành phần: Toàn thể CBNV Cụm ABBANK Đồng Tháp (Bao gồm: ABBANK Đồng Tháp và ABBANK Hồng Ngự).
  • Thứ hai (Ngày 10/9/2018), Cụm ABBANK Đồng Tháp sẽ giao dịch lại bình thường.

Trân trọng thông báo.