Thư cảm ơn chương trình Tết An Bình

Thư cảm ơn chương trình Tết An Bình

Đoàn từ thiện Tết An Bình 2013 đã nhận được nhiều tình cảm của đồng bào xã Lao Xả Phình – Huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên.

Những món quà ABBANK trao đi tuy nhỏ, nhưng bà con Lao Xả Phình đã đáp lại bằng sự chân thành và nồng ấm vô cùng đáng quý.

Đại diện xã Lao Xả Phình, ông Đỗ Xuân Khải, Chủ tịch xã đã gửi thư cảm ơn ABBANK và Tết An Bình:
 

Ông Đỗ Xuân Khải – hàng thứ 2 từ phải sang
 
Ông Đỗ Xuân Khải (ngoài cùng trái) làm phiên dịch và dẫn đoàn Tết An Bình tới thăm gia đình ông Ly A Vàng