Tiện ích sản phẩm

 • Lãi suất cạnh tranh.
 • Phí dịch vụ cạnh tranh và linh hoạt theo uy tín khách hàng, loại và độ thanh khoản của tài sản đảm bảo cho khoản bảo lãnh (nếu có).
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.
 • Đội ngũ nhân viên năng động, tận tình, chuyên nghiệp.

Phí - Lãi suất

 • Phí: theo quy định hiện hành của ABBANK.
 • Lãi suất: cạnh tranh và nhiều ưu đãi.

Tài sản bảo đảm

 • Bất động sản, động sản và các giấy tờ có giá.

Hồ sơ vay vốn

 • Hồ sơ sủ dụng vốn : giấy đề nghị vay vốn và Hồ sơ dự án.
 • Hồ sơ pháp lý.
 • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay (hợp đồng, hoá đơn…).
 • Hồ sơ tình hình tài chính.
 • Hồ sơ tài sản đảm bảo.
 • Các hồ sơ khác.