MUCA HỘI AN BOUTIQUE RESORT & SPA

11/11/2016

Thời gian áp dụng: đến 01/10/2017

Hình thức ưu đãi: Giảm 10% giá công bố trên internet của các loại phòng

Địa điểm:

  • MUCA HỘI AN BOUTIQUE RESORT & SPA
  • Cửa Đại, 115-117 Võng Nhi, Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam.
  • Điện thoại: 0510 3930 222

Điều kiện nhận ưu đãi:

  • Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK.
  • Đặt phòng trực tiếp qua số điện thoại 0510 3930 222 hoặc email: sales@mucahoian.com và có xác nhận thanh toán bằng thẻ ABBANK
  • Các ưu đãi không thể quy đổi ra tiền mặt và khoản giảm giá không thể chuyển nhượng cho người khác.
  • Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mại khác.