MYTOUR.VN

16/06/2016

Thời gian ưu đãi: Từ 01/05/2016 đến 30/04/2017.

Hình thức ưu đãi:

  • Chủ thẻ ABBANK được giảm 5% giá trị đơn phòng (không giới hạn mức giảm tối đa) khi đặt phòng khách sạn tại website Mytour.vn.
  • Cách thức nhận ưu đãi: Chủ thẻ ABBANK nhập mã ABBANK vào ô Mã giảm giá khi đặt phòng khách sạn trên website Mytour.vn.


Điều kiện nhận ưu đãi:

  • Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK.
  • Các ưu đãi không thể quy đổi ra tiền mặt, sản phẩm và khoảng giảm giákhông thể chuyển nhượng cho người khác.
  • Chủ thẻ ABBANK không được áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mãi khác.
  • Ưu đãi áp dụng cho cả dịp lễ, tết.
  • Chủ thẻ ABBank không được hoàn, hủy đơn phòng sử dụng mã giảm giá đã đặt phòng thành công.
  • Khách hàng không được hoàn, hủy đơn phòng sử dụng mã giảm giá đã đặt phòng thành công.


Khu vực áp dụng:

  • Điện thoại: Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899
  • Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998