Thời gian triển khai: Từ nay đến 31/12/2019 (hoặc đến khi hết hạn mức của gói ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước).
  • Hạn mức gói ưu đãi: 6.000 tỷ đồng.
  • Kỳ hạn vay: Từ 24 tháng trở lên.
  • Mục đích vay: Mua nhà/đất; xây/sửa nhà; Mua xe ô tô; Tiêu dùng, Sản xuất kinh doanh.
  • Nội dung ưu đãi (*): Quý khách hàng có thể chọn 1 trong 2 loại ưu đãi sau: