Bay hăng say - Vui lễ ngất ngây

28/12/2017

1. Thời gian áp dụng: Từ 12:00:00 đến 14:00:00 hàng ngày từ ngày 28/12/2017 đến ngày 30/12/2017.

2. Thời gian bay dự kiến: 3/1/2018 – 31/5/2018.

3. Chặng bay khuyến mãi: Tất cả đường bay trong nước & quốc tế do Vietjet khai thác.

4. Giá khuyến mãi: Chỉ từ 0 đồng (không bao gồm thuế phí sân bay)

5. Số lượng vé bán: 2.000.000 vé.

6. Phương thức thanh toán: Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa hoặc thẻ quốc tế do ABBANK phát hành thông qua cổng thanh toán NAPAS.

7. Điều kiện áp dụng:

  • Thanh toán bằng thẻ nội địa hoặc thẻ quốc tế ABBANK trong thời gian áp dụng Chương trình.
  • Các giao dịch đồng thời phải được ghi nhận thành công trên hệ thống NAPAS.
  • Áp dụng đối với giá vé, không bao gồm thuế và các loại phí.
  • Quy định thẻ hợp lệ trong chương trình
    • Thẻ nội địa hoặc thẻ quốc tế ABBANK có đăng ký chức năng mua sắm trực tuyến.
    • Tài khoản thẻ đã được kích hoạt và đủ khả năng thanh toán chi phí.

8. Kênh bán vé:

9. Thông tin liên hệ: Thông tin về dịch vụ bay tham khảo website: