Các sản phẩm vay từ ABBANK

Hiển Thị Sản Phẩm
Cho vay mua nhà/đất dự án ABBANK

Cho vay mua nhà/đất dự án ABBANK

Sở hữu ngôi nhà Quý khách hằng mong ước
 • Khoản vay lên đến 70% giá trị căn nhà thế chấp
 • Từ 7,99% /năm. Lãi suất cố định lên tới 5 năm
 • Thời hạn trả góp lên đến 25 năm
Vay Thế Chấp Bất Động Sản tại ABBANK

Vay Thế Chấp Bất Động Sản tại ABBANK

Tiếp cận ngay nguồn vốn cần thiết
 • Khoản vay lên đến 70% giá trị căn nhà thế chấp
 • Từ 7,99%/năm. Lãi suất cố định lên tới 5 năm
 • Thời hạn trả góp lên đến 25 năm
Vay Tiêu Dùng ABBANK

Vay Tiêu Dùng ABBANK

Sở hữu ngôi nhà Quý khách hằng mong ước
 • Khoản vay lên đến 70% giá trị căn nhà thế chấp
 • Từ 7,99%/năm. Lãi suất cố định lên tới 5 năm
 • Thời hạn trả góp lên đến 25 năm
Vay Thấu Chi Có Đảm Bảo

Vay Thấu Chi Có Đảm Bảo

Giải quyết nhu cầu vốn trước khi đáo hạn
 • Khoản vay lên đến 70% giá trị căn nhà thế chấp
 • Từ 7,99%/năm. Lãi suất cố định lên tới 5 năm
 • Thời hạn trả góp lên đến 25 năm
Cho vay mua nhà/đất dự án

Cho vay mua nhà/đất dự án

Sở hữu ngôi nhà Quý khách hằng mong ước
 • Khoản vay lên đến 70% giá trị căn nhà thế chấp
 • Từ 7,99% /năm. Lãi suất cố định lên tới 5 năm
 • Thời hạn trả góp lên đến 25 năm
Vay hỗ trợ kinh doanh

Vay hỗ trợ kinh doanh

Lãi suất thấp tính theo năm
 • Khoản vay lên đến 70% giá trị căn nhà thế chấp
 • gTrả nợ gốc: hàng tháng hoặc hàng quý.ngh
 • Từ 7,99% /năm. Lãi suất cố định lên tới 5 năm