Các sản phẩm vay từ ABBANK

Hiển Thị Sản Phẩm
Vay thấu chi ABBANK

Vay thấu chi ABBANK

Khách hàng có thể chi tiêu vượt số dư
  • Thủ tục nhanh gọn đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn vốn chi tiêu của khách hàng
  • Hạn mức thấu chi tối đa lên đến 1 tỷ đồng
  • Khách hàng chỉ trả lãi trên số tiền thực tế đã sử dụng