VAY KINH DOANH – PHÁT TÀI NHANH ABBANK 2020
  • Thời gian thực hiện: Từ nay đến 30/06/2020 (hoặc đến khi hết hạn mức ưu đãi, tùy theo điều kiện nào đến trước).
  • Mục đích: Vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động để sản xuất kinh doanh.
  • Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân, Hộ kinh doanh cá thể.
  • Hạn mức ưu đãi: 2.000 tỷ đồng.
  • Kỳ hạn vay: Tối đa 9 tháng.
  • Lãi suất ưu đãi: Chỉ từ 7.5%/năm (*)