Tiện ích sản phẩm

  • Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh;
  • Nhận nợ bằng VND;
  • Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong 2 phương án lãi suất:
  • Lãi suất cố định: lãi suất được xác định vào ngày giải ngân và không thay đổi trong suốt thời gian vay, mức lãi suất ưu đãi hơn lãi suất VND thông thường.