Vay cầm cố sản phẩm huy động vốn

Tài sản bảo đảm:
  • Sổ tiết kiệm, Số dư tài khoản, giấy tờ có giá do ABBANK và các ngân hàng khác nằm trong danh mục “Các ngân hàng phát hành” được ABBANK chấp thuận.
Thời gian cho vay:
  • Được xác định phù hợp với nhu cầu của người vay.
Mức cho vay:
  • 100% nhu cầu vốn của khách hàng.
Phương thức trả nợ:
  • Trả lãi: hàng tháng, cuối kỳ;
  • Trả nợ gốc: cuối kỳ.
Điều kiện sử dụng:
  • Cá nhân là người Việt Nam.
Hồ sơ đăng ký
  • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu ABBANK.
  • Hồ sơ pháp lý: CMND, Hộ khẩu/tạm trú… của người vay và bên bảo lãnh (nếu có).
  • Tài liệu liên quan đến tài sản cầm cố (bản chính Sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá, …).