Cho vay mua nhà dự án ABBANK

Tiện ích sản phẩm
 • Giúp khách hàng mua được căn hộ như mong muốn từ các dự án bất động sản liên kết.
 • Thủ tục nhanh gọn, giúp khách hàng có được nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu kịp thời.

Đối tượng khách hàng:
 • Khách hàng là cá nhân người Việt Nam;
 • Có độ tuổi từ 18 tuổi và khi kết thúc khoản vay không quá 65 tuổi;
 • Có hộ khẩu/tạm trú dài hạn cùng địa bàn nơi có địa điểm kinh doanh của ABBANK hoặc các địa bàn lân cận nơi ABBANK cho vay;

Hồ sơ vay vốn
 • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu ABBANK.
 • Hồ sơ pháp lý của người vay, người hôn phối và bên bảo lãnh (nếu có).
 • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn: Hợp đồng mua bán nhà ở, giấy đặc cọc …
 • Hồ sơ chứng minh thu nhập.
 • Hồ sơ liên quan đến tài sản bảo đảm.

Đặc tính sản phẩm:
Mục đích vay:
 • Thanh toán tiền phát sinh từ Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng bất động sản;
 • Cho vay tái tái trợ/bù đắp số tiền khách hàng đã vay mượn của người (bên) thứ 03 để thanh toán tiền mua nhà/đất.
 • Loại tiền vay: VNĐ.
Tài sản đảm bảo:
 • Bất động sản có Giấy chứng nhận hợp lệ thuộc sở hữu của khách hàng hoặc bên thứ 3, hoặc;
 • Chính căn hộ dự định mua.
Mức cho vay:
 • Tối đa 90% tổng nhu cầu vốn của khách hàng
 • Thời gian vay: Tối đa 240 tháng
Phương thức trả nợ:
 • Trả lãi: hàng tháng
 • Trả nợ gốc: hàng tháng/hàng quý