Vay Thế Chấp Bất Động Sản
Đặc tính sản phẩm

Mục đích vay
  • Mua sắm trang thiết bị nội thất/vật dụng gia đình, học tập, du lịch, khám chữa bệnh, thanh toán học phí, sinh hoạt phí cho du học sinh …
Tài sản đảm bảo
  • Xe ô tô thuộc sở hữu của khách hàng.
  • Bất động sản thuộc sở hữu khách hàng hoặc của bên thứ 3 được ABBANK chấp thuận.
Thời gian cho vay
  • Tối đa 120 tháng.
Mức cho vay:
  • Tối đa 90% nhu cầu vốn của khách hàng

Phương thức trả nợ
  • Trả lãi: hàng tháng
  • Trả nợ gốc: hàng tháng hoặc hàng quý.