Đặc tính sản phẩm
Mục đích vay
 • Mua sắm trang thiết bị nội thất/vật dụng gia đình, học tập, du lịch, khám chữa bệnh, thanh toán học phí, sinh hoạt phí cho du học sinh …
Tài sản đảm bảo
 • Xe ô tô thuộc sở hữu của khách hàng.
 • Bất động sản thuộc sở hữu khách hàng hoặc của bên thứ 3 được ABBANK chấp thuận.
Thời gian cho vay
 • Tối đa 120 tháng.
 • Mức cho vay: Tối đa 90% nhu cầu vốn của khách hàng
Phương thức trả nợ
 • Trả lãi: hàng tháng
 • Trả nợ gốc: hàng tháng hoặc hàng quý.

Danh mục hồ sơ vay vốn:
 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu ABBANK)
 • Hồ sơ pháp lý: CMND, hộ khẩu/tạm trú, giấy đăng ký kết hôn/xác nhận độc thân… của người vay, người hôn phối và bên bảo lãnh (nếu có).
 • Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.
 • Tài liệu chứng minh chứng thu nhập
 • Hồ sơ về tài sản đảm bảo.
 • Các giấy tờ khác có liên quan đến khoản vay được ABBANK yêu cầu.